Năm xưa trên cây sồi (Bài hát kinh mân côi)

Năm xưa trên cây sồi
Năm xưa trên cây sồi

Lời bài hát 5 xưa trên cây sồi

Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôiCó Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói (uy linh sáng chói)Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tộiHãy tôn sùng Mẫu Tâm hãy năng lần hạt Mân Côi
Mẹ Maria ơi (mẹ Maria)Mẹ Maria ơi (mẹ Maria ơi)Con vâng nghe Mẹ rồiSớm chiều từ nay thống hối (từ nay thống hối)
Mẹ Maria ơi (mẹ Maria ơi)Xin Mẹ đoái thương nhậm lời (mẹ đoái thương nhậm lời)Cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngời
Ðôi môi như hoa cười Mẹ Maria vui tươiCó biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới (đua nhau bước tới)Lòng trút khỏi ngậm ngùi mắt khô đôi suối lệ đờiNgước trông về Mẫu Tâm sống bên tình Mẹ yên vui
Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôiCó Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói (uy linh sáng chói)Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tộiHãy tôn sùng Mẫu Tâm hãy năng lần hạt Mân Côi
Mẹ Maria ơi (mẹ Maria)Mẹ Maria ơi (mẹ Maria ơi)Con vâng nghe Mẹ rồiSớm chiều từ nay thống hối (từ nay thống hối)
Mẹ Maria ơi (mẹ Maria ơi)Xin Mẹ đoái thương nhậm lời (mẹ đoái thương nhậm lời)Cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngời
Mẹ Maria ơi (mẹ Maria)Mẹ Maria ơi (mẹ Maria ơi)Con vâng nghe Mẹ rồiSớm chiều từ nay thống hối (từ nay thống hối)
Mẹ Maria ơi (mẹ Maria ơi)Xin Mẹ đoái thương nhậm lời (mẹ đoái thương nhậm lời)Cho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngờiCho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngờiCho nước Việt xinh tươi đức tin sáng ngời (đức tin sáng ngời)
Scroll to Top