Kinh kính mừng thường được đọc khi lần hạt mân côi

Kinh kính mừng là kinh được đọc rất nhiều, những đứa trẻ thuộc gia đình có đạo thường sẽ được dạy và nghe kinh kính mừng từ rất nhỏ. Tùy gia đình sẽ có truyền thống riêng, có gia đình thì thường đọc kinh lạy cha chung với nhau vào một buổi nào đó trong ngày, có gia đình thì tự các thành viên sẽ đọc kinh riêng.

Kinh kính mừng
Kinh kính mừng

Kinh kính mừng có nội dung như sau:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử, Amen.

Lời kinh kính mừng tiếng anh:

Hail, Mary, full of grace! the Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and in the hour of our death. Amen.

Hãy siêng năng đọc kinh lần hạt chuỗi mân côi và cầu nguyện mỗi ngày.

Ý nghĩa

Đọc kinh Kính Mừng để ngợi khen, tôn vinh, đền đáp tình yêu Thiên Chúa.

Khi Mẹ Maria dạy nhân loại đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta mới thấy rõ sự khiêm nhường của Mẹ lớn làm sao ! Mẹ không dạy nhân loại ca tụng Thánh Danh Mẹ, mà Mẹ đã dạy nhân loại ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh cùng đền đáp tình yêu Thiên Chúa đã yêu dấu chúng ta thế nào, khi Ngôi Hai Nhập Thể. Sự ca ngợi cùng đền đáp tình yêu Thiên Chúa không mang lại vinh quanh cho Chúa, mà kéo ân sủng tình yêu cùng sự thứ tha của Chúa xuống cho nhân loại. Thế nên tại sao Mẹ lại dạy loài người chúng ta phải siêng năng lần hạt Mân Côi. Thiên Chúa cảm động xiết bao khi thấy nhân loại luôn ngợi khen cùng đền tạ tình yêu của Người trong mọi giây phút. Thiên Chúa nhân từ, Người sẽ lại tuôn đổ tình yêu hơn nữa, cùng thứ tha cho loài người án công thẳng đã ra.

Siêng năng lần hạt là năng ngợi khen Thiên Chúa để kéo ơn tha thứ xuống cho nhân loại.

Mẹ Maria đã ẩn dấu Mẹ đi để chỉ nghĩ đến phần rỗi nhân loại trước cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha, nên Mẹ đã khẩn thiết kêu nài loài người phải siêng năng ngợi khen cùng nhận biết tình yêu của Thiên Chúa yêu dấu loài người, hầu ơn tha thứ được đến với tất cả nhân loại, nếu tất cả chúng ta đều thực thi mệnh lệnh Mẹ Thiên Chúa ban ra. (S. Đ. D. trang 60)

Xem thêm: Kinh lạy cha kinh đọc hằng ngày khi lần hạt mân côi

 

Scroll to Top