Ưu Linh Mân Côi – Mix Dây

Vòng chuỗi mân côi trên hành trình đưa con lại gần Chúa

Lời nhắn nhủ từ Đức Mẹ: (1) Ăn năn đền tội cải thiện đời sống, (2) Tôn sùng Mẫu Tâm, (3) Siêng năng lần chuỗi Mân Côi.

Ý NGHĨA ẨN SÂU TRONG CHẤT LIỆU ĐÁ TỰ NHIÊN
........LÀM NÊN CHUỖI MÂN CÔI

Vòng tay mân côi là chuỗi hạt mân côi hỗ trợ người công giáo rất lớn trong việc gửi những lời kinh dâng qua Đức Mẹ tới Chúa Giêsu để người đọc được vững bước đi trên đường thánh hóa.

 • Vì là Đá Tự Nhiên, nên nó sẽ ngày càng sáng và đẹp như tâm hồn người tín hữu
 • Vì là Đá Tự Nhiên, nên nó bền bỉ và kiên định như tình yêu người công giáo dành cho chúa
 • Vì là Đá Tự Nhiên, nên nó chứa đựng sự bí ẩn như những gì mà Chúa tỏ cho ta thấy vậy
 • Vì là Đá Tự Nhiên nên mỗi khi chạm vào nó, ta cảm nhận được sự tươi mát, bình an trong tâm hồn

NHỮNG BƯỚC CHUẨN BỊ KHI ĐỌC KINH LẦN CHUỖI MÂN CÔI

Amazonite Mix Thánh Giá
Tâm hồn trong sạch
Mã Não Mân Côi Charm Bạc
Phải tránh lo ra
Amazonite mix Moonstone & Thánh giá
Vững vàng tập trung
Mã Não Mân Côi Charm Bạc Mẫu 2
Chuỗi mân côi

BẮT ĐẦU LẦN HẠT CHUỖI MÂN CÔI

 • Bắt đầu từ thánh giá: Làm dấu thánh giá, đọc kinh tin kính
 • Đọc 1 kinh lạy cha
 • Đọc 3 kinh kính mừng
 • Đọc 1 kinh sáng danh
 • Ngắm mầu nhiệm thứ nhất – Đọc 1 kinh lạy cha, Đọc 3 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh. Sau đó ” Lạy chúa giesu, xin tha tôi…”
 • Ngắm mầu nhiệm thứ hai – Đọc 1 kinh lạy cha, Đọc 3 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh. Sau đó ” Lạy chúa giesu, xin tha tôi…”
 • Ngắm mầu nhiệm thứ ba – Đọc 1 kinh lạy cha, Đọc 3 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh. Sau đó ” Lạy chúa giesu, xin tha tôi…”
 • Ngắm mầu nhiệm thứ tư – Đọc 1 kinh lạy cha, Đọc 3 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh. Sau đó ” Lạy chúa giesu, xin tha tôi…”
 • Đọc 1 kinh sáng danh. Sau đó ” Lạy chúa giesu, xin tha tôi…”
 • Đọc kinh lạy nữ vương

Vòng chuỗi Mân Côi hay vòng Công Giáo có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ người tín hữu trong việc lần hạt mân côi. Những chuỗi mân côi tại Gemstery được thiết kế từ những viên đá tự nhiên, ẩn chứa năng lượng sinh khí đất trời sẽ là vòng chuỗi hỗ trợ người công giáo trong hành trình về với Chúa. Vòng mân côi đá tự nhiên cực kì đẹp và sáng, do đó cũng là món trang sức công giáo tuyệt đẹp.

Vòng Chuỗi Mân Côi Đẹp
Vòng Chuỗi Mân đeo tay Côi Đẹp

Nguồn gốc và ý nghĩa vòng chuỗi mân côi với người công giáo

Việc sử dụng vòng mân côi 10 viên hay chuỗi tràng hạt mân côi đã quá quen thuộc với mỗi người tín hữu công giáo. Nội dung của kinh Mân Côi là phương thức tụng niệm tức là vừa đọc vừa suy niệm các mầu nhiệm của kinh.

Những lời kinh dâng qua Đức Mẹ tới Chúa Giêsu để người đọc được vững bước đi trên đường thánh hóa. Đức Mẹ luôn mong các người con hãy cầu nguyệt thật nhiều, để có thể thanh tẩy, trừ độc với mong muốn các con hướng đến tình yêu Thiên Chúa.

Lần chuỗi riêng đã tốt, lần chuỗi chung trong cộng đoàn, trong họ giáo, trong giáo xứ, trong gia đình lại mang ý nghĩa hơn nữa. Chúa Giêsu đã từng nói: “Nơi nào có hai ba người ngồi chung lại với nhau mà cầu nguyện vì danh Ta, Ta sẽ ở giữa họ”.

Chuỗi Mân Côi và các phép mầu nhiệm

Cách lần hạt mân côi đúng cách

Ngày đọc và các phép mầu nhiệm

 • Chúa Nhật: Năm Sự Mừng
 • Thứ Hai: Năm Sự Vui
 • Thứ Ba: Năm Sự Thương
 • Thứ Tư: Năm Sự Mừng
  Thứ Năm: Năm Sự Sáng
 • Thứ Sáu: Năm Sự Thương
 • Thứ Bảy: Năm Sự Vui

Ngoại trừ:

 • Những ngày Chúa Nhật mùa Giáng Sinh thì thay mầu nhiệm Mừng thành mầu nhiệm Vui.
 • Những ngày Chúa Nhật mùa Chay thì thay mầu nhiệm Mừng thành mầu nhiệm Thương.
 • Thứ Bảy vào Thánh Lễ thay Chúa Nhật thì thay mầu nhiệm Vui thành mầu nhiệm Mừng.

Ngắm Năm Sự Vui

 • Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 • Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh I-sa-ve, ta hãy xin cho được lòng yêu người.
 • Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giê-su nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giê-su trong trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
 • Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giê-su trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 • Ngắm Năm Sự Thương
 • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
 • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu đội mão gai, ta hãy cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giê-su vác cây Thánh giá, ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
 • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu chết trên cây Thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
 • Ngắm Năm Sự Mừng
 • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
 • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Ngắm Năm Sự Sáng

 • Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su chịu Phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng làm con Chúa.
 • Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.
 • Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giê-su rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được vững tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa.
 • Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giê-su biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.
 • Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lập Bí Tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình và Máu Thánh Người.

Lời nguyện khi lần hạt chuỗi mân côi Công Giáo

Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha (+) và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Ma-ri-a đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng; nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời Nguyện Fa-ti-ma

Lạy Chúa Giê-su, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Ma-ri-a trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Lời Nguyện Vắn Tắt

 • Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su – Thương xót chúng con.
 • Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a – Cầu cho chúng con.
 • Lạy ông thánh Giu-se là bạn thanh sạch Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh – Cầu cho chúng con.
 • Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Cầu cho chúng con.

Với bài viết này, mong rằng bạn sẽ có đầy đủ thông tin về cách lần hạt mân côi với sự hỗ trợ của vòng chuỗi mân côi

Phi Long
Phi Long
Tôi là Phi Long, hiện là CEO/Founder Gemstery, với hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trang sức đá quý, tôi đã chia sẻ rất nhiều kiến thức bổ ích về thời trang sang trọng đặc biệt là trang sức đá quý. Tôi hy vọng kiến thức tôi chia sẻ mang lại giá trị hữu ích cho bạn.
Scroll to Top